BÖLCS SALAMONNAK PÉLDABESZÉDEI

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

 1. Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki.
  5 Móz. 25,13., 5 Móz. 25,16.
 2. Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van.
  Péld. 18,12.
 3. Az igazakat tökéletességök vezeti; de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja.
  Péld. 15,33., Péld. 18,12.
 4. Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból.
  Sof. 1,18., Ezék. 7,19.
 5. A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útát; de önnön istentelenségében esik el az istentelen.
 6. Az igazaknak igazságok megszabadítja őket; de az ő kivánságokban fogatnak meg + a hitetlenek.
  Zsolt. 18,20., Zsolt. 18,25., Péld. 13,6.
 7. Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; a bűnösök várakozása is elvész.
 8. Az igaz a nyomorúságból megszabadul; az istentelen ő helyette beesik abba.
  Péld. 21,18.
 9. Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak.
 10. Az igazak javán örül a város; és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés van.
  Zsolt. 42,8., Zsolt. 42,9.
 11. Az igazaknak áldása által emelkedik a város; az istentelenek szája által pedig megromol.
 12. Megútálja felebarátját a bolond; az eszes férfiú pedig hallgat.
 13. A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot.
  Péld. 20,19.
 14. A hol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van.
  Péld. 15,22.
 15. Teljességgel megrontatik, a ki kezes lesz idegenért; a ki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz.
 16. A kedves asszony megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot.
 17. Ő magával tesz jól a kegyes férfiú; a kegyetlen pedig öntestének okoz fájdalmat.
  Péld. 11,25., Péld. 11,37., Péld. 3,27.
 18. Az istentelen munkál álnok keresményt; az igazságszerzőnek pedig jutalma valóságos.
  Péld. 11,19.
 19. A ki őszinte az igazságban, az életére -, a ki pedig a gonoszt követi, az vesztére míveli azt.
  Gal. 6,8.
 20. Útálatosok az Úrnál az álnok szívűek; kedvesek pedig ő nála, a kik az ő útjokban tökéletesek.
  Zsolt. 5,5., Zsolt. 5,7.
 21. Kézadással erősítem, hogy nem marad büntetlen a gonosz; az igazaknak pedig magva megszabadul.
 22. Mint a disznó orrában az aranyperecz, olyan a szép asszony, a kinek nincs okossága.
 23. Az igazaknak kivánsága csak jó, az istentelenek várakozása pedig harag.
  Péld. 10,23.
 24. Van olyan, a ki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.
  Zsolt. 112,1., Zsolt. 112,9.
 25. A mással jóltevő ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül.
  Péld. 11,17.
 26. A ki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép; annak + fején pedig, a ki eladja, áldás van.
  Péld. 11,17., 5 Móz. 14,28., 5 Móz. 14,29.
 27. A ki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: a ki pedig gonoszt keres, ő magára jő az.
  Zsolt. 57,7.
 28. A ki bízik az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az + igazak kivirágoznak.
  Jób. 8,20., Jak. 5,1., Jak. 5,3., Zsolt. 1,1., Zsolt. 1,3., Zsolt. 92,13.
 29. A ki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz; és a bolond szolgája a bölcs elméjűnek.
 30. Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs.
 31. Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bűnös!
  1 Pét. 4,17., 1 Pét. 4,18.
 32. A ki szereti a dorgálást, szereti a tudományt; a ki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az.
  Péld. 3,11., Péld. 3,12.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.


Vissza