Szent BIBLIA - Fordította: Károli Gáspár

Szent Biblia azaz: Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás
BUDAPEST, 1873. | KIADJA A BRIT ES KÜLFÖLDI BIBLIATÁRSULAT.

Vissza